Whirling Hygrometer 116(手搖干溼計)


  • 类别︰ 濕度

价格︰HK$680


立即购买 !

描述

溫溼/弔鏈溫溼/ 船用/ 船用溫溼度表

本品檔測量干度的量器,主要於賓館店、用於廠房,船用等,便於攜帶明:

1. 度范-5~50C

2. 精度+/-1C

3. 尺寸: 270*45mm

4. 手柄: 80mm

5.  顏色: /橙 送貨內容(如右圖):


  •     
  • 116     溫溼

        
  • 攜帶袋

        
  • 對照表Calculator     Chart